Behold The Power Of One

White House Press Secretary

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=t5YkHIOH0l0[/embedyt]